Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2015

addmefast450

เกลือในน้ำเต้า นิทานเซน


บวซผู้หนึ่งพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดด้วยหวัง รู้แจ้ง วันแล้ววันเล่าที่พยายามข่มความรู้สึกไม่ให้ฟ้งซ่านทุกขณะจิต เพียรนั่งสมาธิ สวดมนต์ตั้งแต่เช้ายันคา มุมานะชนิดที่ว่า แม้ยามเจ็บ ยามไข้ก็ไม่ละการปฎิป้ติตน แต่กระนั้นก็ยังไม่รู้แจ้งตามที่มุ่งหวัง
ด้วยความสงสัยจึงได้ถามอาจารย์ว่า “ทั้งที่มั่นใจว่าตนเอง ขยันไม่แพ้ใคร หรืออาจจะมากกว่าใครทั้งหมดก็ว่าได้ แต่ทำไมก็ยัง ไม่รู้แจ้งสักที” พระอาจารย์ส่งนํ้าเต้าและเกลือเม็ดหยาบให้แก่ลูกศิษย์ พร้อมกับกล่าวว่า “เจ้าจงใส่นํ้าลงไปในนํ้าเต้าให้เต็ม ใส่เกลือลงไป แล้วทำให้เกลือละลาย เกลือละลายหมดเมื่อใด เจ้าก็จะรู้แจ้ง”
พี่พุ่ฉ 35 
ศิษย์ทำตามที่พระอาจารย์บอก แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไร เกลือก็ ไม่ละลายเสียที ครั้นจะเอาไม้ลงไปคน ปากน้ำเต้าก็เล็กเกินไป จึงกลับ ไปหาพระอาจารย์เพื่อขอคำชี้แนะ เพราะไม'ว่าจะทำอย่างไรเกลือก็ไม่ ละลาย
พระอาจารย์เทน้าออกจากน้าเต้าเล็กน้อยเขย่าเพียงเบาๆ เกลือ ก็ละลาย “เจ้าก็เหมือนน้าเต้าที่มีน้าอยู่เต็ม แล้วเจ้าจะรู้แจ้งได้อย่างไร”
“พระอาจารย์หมายถึงไม่ต้องขยันก็รู้แจ้งได้เช่นนั้นหรือครับ”
“การศึกษาธรรมก็เหมือนกับการดีดพิณ หากตั้งสายตึงเกินไป เมื่อดีดก็ขาด หากสายหย่อนเกินไปเลียงที่ออกมาก็ไม่ไพเราะ สายพิณ ที่ขึงด้วยความพอดีจึงจะได้เลียงที่กังวานและเสนาะหู”
เมื่อฟังคำสอนของพระอาจารย์ นักบวชผู้เป็นศิษย์ก็พบหนทาง ที่จะรู้แจ้งได้ในที่สุด
บาร์โหน
หากท่านเป็นศิษย์ ท่านเข้าใจคำสอนของผู้เป็นอาจารย์ว่า อย่างไร เข้าใจว่าไม่ต้องขยันก็รู้แจ้งได้อย่างที่ผู้เป็นศิษย์'เนนิทานข้าง ต้นเข้าใจกระนั้นหรือไม่ ไม่ขยันก็จะประสบความสำเร็จได้กระนั้นหรือ มันจะเป็นเซ่นนั้นได้อย่างไร มีด้วยหรือที่คนเกียจคร้านจะประสบ ความสำเร็จ
สายพิณขึงพอดีที่ว่านี้คือทำอะไรก็ตาม ควรทำด้วยความพอดี การมีความวิริยะอุตสาหะเป็นสิงดี แต่ถ้ามีมากเกินไปก็อาจย้อนกลับ มาทำลายตนเองได้เช่นกัน ก็เหมือนกับสายพิณที่ขึงจนตึงเวลาดีดมัน ก็ขาด แต่พอขึงสายพิณให้หย่อนเกินไปเสียงที,ออกมาก็ไม่น่าฟัง ก็ เหมือนกับคนเกียจคร้านที่ไม่มีวันประสบความสำเร็จ
การทำตนเองให้เหมือนกับนํ้าเต้าที่มีนํ้าอยู่เพียงครึ่ง หมายถึง การทำตนเองให้พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ใฝ่เรียนรู้ และเปิดใจ รับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างโดยปราศจากอคติ

เครื่องไล่หนู
 

 


July 17 2015

addmefast450

แสงเทียนไร้ควัน อุดรอยรั่วถ้วยโฟม การขัดผื้นไมักระดาน

ให้เดือดไปเรี่อยๆ กลิ่นนํ้าส้มสายชูกับนํ้าจะช่วยกลบกลิ่นอบอวลของปลาให้หมด ไปได้อย่างรวดเร็ว
แสงเทียนไร้ควัน
เทียน ไขมีใช้กันมาตั้งแต่โบราณ ทำมาจากไขปลาวาฬ ให้ความสว่างแก่ บ้านเรือนยามไฟฟ้าดับ ประดับตกแต่งเค้กวันเกิด นำไปใช้บูชาพระพุทธรูป บาง คนคงชื่นชอบการทานอาหารคํ่าใต้แสงเทียน แต่บางครั้งกลิ่นและควันเทียนก็ทำ ให้เสียบรรยากาศได้เหมือนกัน ถ้าต้องการลดกลิ่นและควันเทียน ต้องการเฉพาะ เปลวเทียนสว่างนิ่ง เพี่อบรรยากาศและสุขภาพที่ดี เพียงแต่นำเทียนที่จะใช!ปแช่ ตู้เย็นไว้หลายชั่วโมงก่อนนำมาจุดเท่านี้เอง ไม่ว่าจะไปจุดเพี่องานอะไร ก็จะเป็น เทียนไร้ควันสมใจ
การขัดผื้นไมักระดาน
การ ขัดพื้นไม้กระดานให้เงาตั้งแต่โบราณมาคือ ใช้มะพร้าวแก่ทั้งลูกมาผ่า ครึ่ง ทุบกะลาตรงปากให้บิ่นออกสักเล็กน้อย เพี่อป้องกันเวลาขัดถูกระดานจะได้ ไม่เป็นรอย เวลาจะใช้งานให้เอามะพร้าวผ่าซีกล้างสะอาดแล้ว นำมาควํ่าลงกับ'พื้น กระดาน ก้มลงขัดเป็นทางยาว โดยไม่ต้องใช้นํ้ายาขัด ซึ่งจะทำให้กระดานลี่น จนเกินไป ขัดถูพื้นบ่อยๆ พื้นกระดานจะมองดูสะอาดหมดจด ระวังการก้มลงขัด นานๆ จะทำให้ปวดหลัง เวลาขัดเสร็จจึงควรออกท่าบริหารแอ่นตัวไปข้างหลัง ยึดลำตัวตรง เหยียดแขนขา หมุนคอ แกว่งแขนและข้อมือ จนกว่าจะรู้สึกว่ากล้าม เนี้อคลายตัว เนื้อตัวเบาสบาย
อุดรอยรั่วถ้วยโฟม
เศษโฟมเหลือใช้ สามารถนำมาอุดรอยรั่วตามจุดต่างๆ ของบ้าน ชอกไม้ แตก ปูนแตก กันนํ้าได้ กันแดด กันฝน อุดรอยรั่วของภาชนะบางอย่างได้เป็น อย่างดี เช่น กะละมังชักผ้า ล้างจาน บัวรดนํ้า แต่ต้องไมใช่ภาชนะใช้กับของร้อน

เครื่่องไล่หนู

July 12 2015

addmefast450

นิทานเซน อาจารย์สอนยูโด

ชายหนุ่มวัยกลางคนผู้หนึ่ง เขามีบุตรชาย อายุประมาณ สิบหกปี ซึ่งสร้างความกังวลให้แก่เขามาก เนื่องจากเขาเห็นว่าบุตร ชายของเขาเป็นคนที่ไม่สู้คนเอาเสียเลย เพราะมักจะถูกรังแกจาก เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันอยู่เสมอ แต่บุตรชายของเขาก็ไม่เคยคิดที่จะ ตอบโต้หรือนำเรื่องที่ถูกรังแกมาบอกเขาเลยสักครั้ง
เขาจึงไปที่วัดปรึกษากับพระอาจารย์เซนที่เขานับถือ เพื่อหา ทางแก้นิสัยไม่สู้คนของลูกชาย ชายหนุ่มเล่าพฤติกรรมของลูกชายให้ กับพระอาจารย์ฟังโดยละเอียด ในขณะที่พระอาจารย์ก็ได้แต่นั่งฟัง อย่างเงียบๆ
เมื่อชายหนุ่มเล่าจบพระอาจารย์เซนจึงบอกกับชายหนุ่มว่า ให้ นำบุตรชายมาฝากไว้ที่วัดสามเดือน โดยที่ตลอดระยะเวลาสามเดือน
ห้ามเขามาเยี่ยมบุตรชายอย่างเด็ดขาด ซึ่งชายหนุ่มก็รับคำอย่างแข็งขัน
เวลาผ่านไปสามเดือนชายหนุ่มมาที่วัดอีกครั้งเพื่อรับลูกชาย พระอาจารย์เซนจึงจัดให้มีการแข่งขันยูโดขึ้นระหว่างอาจารย์สอนยูโด กับลูกชายของเขา เพื่อที่จะแสดงให้เห็นผลของการเกฝนตลอดระยะ เวลาสามเดือนที่ผ่านมา
เมื่อการแข่งขันเริ่มต้น แทนที่บุตรชายของเขาจะแสดงความ ลามารถให้ผู้เป็นพ่อเห็น แต่กลับถูกทุ่มลงไปนอนกับพื้นอย่างไม่เป็น ท่าครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ไม่ว่าจะถูกทุ่มลงไปนอนกับพื้นลักกี่ครั้งเด็ก หนุ่มก็ลุกขึ้นมาพยายามต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อ
“พอเถอะครับพระอาจารย์ ผมอับอายเหลือเกินแล้ว นี่เท่ากับ ว่าเวลาสามเดือนที่เอาลูกชายมาฝากไว้กับท่านไม่เกิดประโยชน์เลย หรือขอรับ” ชายผู้เป็นพ่อต่อว่าต่อขานพระอาจารย์ด้วยความโมโห ที่ ไม่สามารถช่วยให้ลูกชายของตนเองเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวได้
“ใจเย็นก่อนท่าน ท่านมองไม่เห็นความเป็นนักสู้ในตัวลูกชาย ของท่านเลยหรือ ตลอดสามเดือนที่ผ่านมา อาตมาไม่ได้สอนอะไร ลูกชายท่านเลย เมื่อมาสู้กับอาจารย์สอนยูโดลูกชายท่านจะชนะได้ อย่างไร”

http://www.fitnessbarbar.com/
“แต่น่าเสียใจเหลือเกิน ที่ท่านกลับมองจำนวนครั้งที่ล้มเป็น เครื่องตัดสินว่าลูกของท่านไม่เป็นนักสู้ ในขณะที่อาตมามองลูกชาย ท่านว่าเป็นคนที่มีใจล้อย่างยากที่จะหาใครเทียบ เพราะไม่ว่าจะล้มลัก
กครัง ลูกชายของท่านก็ลุกขึนสู้ทุกครั้ง”

บาร์โหน

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl